Hitlist - Titles w/subject : Ukraine
Hitlist - Titles w/subject : Ukraine

There are 25 hits.

< Prev.
Jump to page: 1 2
Reserve a copy 1. 'Apodosia', an enigmatic new genus of micromorphic brachiopod from the Cretaceous of Crimea, Ukraine, and the Jurassic of England : Journal of Paleontology 69(4) 1995 p.686-692
Smirnova, T.N.; MacKinnon, D.I.
ISBN: X780872419
Copies: 1
Smirnova, T.N. (Author)07205Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 2. Algae of Ukraine : Diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography. Volume 1: Cyanoprocaryota, Euglenophyta, Chrysophyta, Xanthophyta, Raphidophyta, Phaeophyta, Dinophyta, Cryptophyta, Glaucocystophyta and Rhodophyta: (2006)
Tsarenko, P M; Wasser, S P; Nevo, E
ISBN: 9783906166445
Copies: 1
Tsarenko, P M (Author)582.26(477)Books/MonographsAdd To Basket
  3. An atlas of the geology and mineral deposits of Ukraine : scale 1:5 000 000 (2007)
Galets'kyi, L.S.; Akulov, M.O.; National Academy of Sciences of Ukraine; Ministry of the Environment and Natural Resources of Ukraine
ISBN: 9780802089892
Copies: 1
Galets'kyi, L.S. (Editor)914.77(084.4)Cartographic atlasAdd To Basket
Reserve a copy 4. Bashkirian conodonts of the Donets Basin, Ukraine (1999)
Nemyrovska, T.I.
Copies: 2
Nemyrovska, T.I. (Tamara I.) (Author)03506Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 5. Beitrage zur Geologie von Galizien (1889)
Tietze, E.
Copies: 1
Tietze, E. (Author)417-ABooks/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 6. The Chernobyl accident: a comprehensive risk assessment (2000)
Poyarkov, V; Bar'yakhtar, V; Kholosha, V; Shteinberg, N; Kukhar, V; Shestopalov, V; Los, I; Saenko, Y
ISBN: 1574770829
Copies: 1
Poyarkov, V (Author)614.73(47)Books/MonographsAdd To Basket
  7. Dopovidi Akademiji Nauk Ukrajinskoi Radyanskoji Socalisticnoji Respubliki (19 -)
ISSN: 0010311X
 05382SerialAdd To Basket
Reserve a copy 8. Der Erdwachsbergbau in Boryslaw (1903)
Muck, J.
Copies: 1
Muck, J. (Josef) (Author)553.986(477.86)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 9. Die Fossilen Bryozoenriffe der Halbinseln Kertsch und Taman (1909-1912)
Andrusov, N.I.
ISBN: X78005001X
Copies: 1
Andrusov, N.I. (Nikolai Ivanovich) (Author)551.351.6Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 10. Geological landmarks of Ukraine. Volume I, Carpathian Region and Volyn-Podillya (Volyn, Trans-Carpathian, Ivano-Frankivsk. Lviv, Rivne, Ternopil, Khmelnitskiy and Chernivtsi regions) (2006)
Bezvynniy, V.P.; State Geological Survey of Ukraine
ISBN: 9668311191
Copies: 1
Bezvynniy, V.P. (Author)55(477)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 11. Geological landmarks of Ukraine. Volume II, Ukrainian Shield (Vynnytsya, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Zaporizhzhya, Kirvograd, Cherkasy regions) (2007)
Bezvynniy, V.P.; State Geological Survey of Ukraine
ISBN: 9789667896430
Copies: 1
Bezvynniy, V.P. (Author)55(477)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 12. Geological landmarks of Ukraine. Volume III, Crimean Peninsula, Northern Fore-Black Sea (Crimean Autonomic Republic, Mykolaiv, Odesa, Kherson regions) (2009)
Bezvynniy, V.P.; State Geological Survey of Ukraine
ISBN: 9789668084775
Copies: 1
Bezvynniy, V.P. (Author)55(477)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 13. Geological landmarks of Ukraine. Volume IV, Donetska folded system (Donbas), (Donetsk, Lugansk regions) : Dniprovsko-Donetska depression (Kyiv, Poltava, Sumy, Kharkiv, Chernihiv regions) (2011)
Bezvynniy, V.P.; State Geological Survey of Ukraine
ISBN: 9789661518901
Copies: 1
Bezvynniy, V.P. (Author)55(477)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 14. Geology of coal deposits of USSR : Fascile II Donetz Coal Basin (1937)
ISBN: X780911864
Copies: 1
 CYR BLOBooks/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 15. K geologii Kryma = Zur Geologie der Halbinsel Krym (1910)
Arschinov, V.V.
Copies: 1
Arschinov, V.V. (Author)55(477)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 16. Mining subsidence, fault reactivation and ground deformation in the Donetsk Coal Basin, Ukraine (USSR) : British Geological Survey, Engineering Geology Series, Technical Report WN/97/17, 1997 - [ii],7,[67]p:ill.(col)
Donnelly, L.J.; British Geological Survey. Engineering Geology and Geophysics Research Group
ISBN: X78101209X
Copies: 5
Donnelly, L.J. (Laurance J. (BGS -1998) (Author)WN/97/017Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 17. Oil fields investigation. Part V, section 2 : Russia (U.S.S.R.), the Ukraine (1947)
Gunther, A.E.
Copies: 1
Gunther, A.E. (Author)553.982.2Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 18. Pitannya geologii i petrogenezisu Ukrainskogo kristalichnogo masivu i sumizhnikh teritorii (1958)
Goroshmikov, B.I.
ISBN: X780935011
Copies: 1
Goroshmikov, B.I. (Author)CYR GORBooks/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 19. Pro hidroheolohichni raiony Ukrayini (1930)
Luchyts'kyy, V.I.; Lichkov, B.L.
Copies: 1
Luchyts'kyy, V.I. (Author)556.3(477)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 20. Regional and petroleum geology of the Black Sea and surrounding region (1998)
Robinson, A.G.
ISBN: 0891813489
Copies: 2
Robinson, A.G. (Author)07229Books/MonographsAdd To Basket
< Prev.
Jump to page: 1 2