Hitlist - Class : 55(234.42)
Hitlist - Class : 55(234.42)

There are 19 hits.

< Prev.
Jump to page: 1
Next >
Reserve a copy 1. Bau und Bild der Karpaten (1903)
Uhlig, V.
ISBN: X780105922
Copies: 1
Uhlig, V. (Author)55(234.42)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 2. Budowa geogiczna Karpat miedzy Korczyna a Domaradzem (1966)
Mitura, F.; Birecki, T.
Copies: 1
Mitura, F. (Feliks) (Author)55(234.42)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 3. Bulletin du VIe congres de l'Association geologique carpatho-balkanique (1973-1974)
Association geologique carpato-balkanique
ISBN: X780052772
Copies: 6
Association geologique carpato-balkanique. Congres (Author)55(234.42)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 4. Bulletin of the IXth congress of the Carpatho-Balkan Geological Association. Vol.IV (1973)
Carpatho-Balkan Geological Association. Congress
ISBN: X780052764
Copies: 2
Carpatho-Balkan Geological Association. Congress (Author)55(234.42)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 5. Discursuri, rapoarte, d?ari de seam?a (1963)
Association geologique carpato-balkanique
ISBN: X780052799
Copies: 2
Association geologique carpato-balkanique. Congres (Author)55(234.42)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 6. Doklady : Carpatho-Balkan Geological Association, VII congress, 1-16th September 1965, Sofia (1965)
Carpatho-Balkan Geological Association. Congress
ISBN: X780052810
Copies: 2
Carpatho-Balkan Geological Association. Congress (Author)55(234.42)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 7. Geologia Carpatilor orientali (1958)
Bancila, I.
Copies: 1
Bancila, I. (Author)55(234.42)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 8. Geologia masivului Bucegi si a Culoarului Dimbovicioara (1969)
Patrulius, D.
Copies: 1
Patrulius, D. (Author)55(234.42)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 9. Geologicka stavba a nerastne suroviny hraniecnej zony vychodnych a zapadnych Karpat : zborn?k je zostaveny z referatov, ktore odzneli na seminari Geologicke dni Jana Slavika v d?noch 22.-23. apr?la 1980 (1981)
Grecula, P.
ISBN: X780065203
Copies: 1
Grecula, P. (Author)55(234.42)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 10. Geology of the Carpathian region (1988)
Foldvary, G.Z.
ISBN: 9971503441
Copies: 1
Foldvary, G.Z. (Author)55(234.42)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 11. Guide des excursions : Association geologique carpato-balkanique V-eme congres, 4-19 septembre 1961, Bucarest (1961)
Association geologique carpato-balkanique
ISBN: X780052802
Copies: 3
Association geologique carpato-balkanique. Congres (Author)55(234.42)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 12. Guide des excursions [de la] deuxieme reunion en Roumanie [de l'] Association pour l'avancement de la geologie des Carpates (1927)
Association Karpatique. Reunion
ISBN: X780041045
Copies: 1
Association Karpatique. Reunion (Author)55(234.42)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 13. Lucr?arile congresului al xii-lea al Asocia?tiei Geologice Carpato-Balcanice (1983)
Asocia?tiei Geologice Carpato-Balcanice. Congress; Institutul de Geologie si Geofizica
ISBN: X780104322
Copies: 3
Asocia?tiei Geologice Carpato-Balcanice. Congress (Author)03906Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 14. Mapa Geologiczna Karpat Slaskich (1937)
Nowak, J.; Burtanowna, J.; Konior, K.; Ksiazkiewicz, M.; Polska Akademia Umiejetnosci
Copies: 1
Nowak, J. (Jana) (Author)55(234.42)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 15. Memoire de la 1-ere reunion de l'Association karpatique en Pologne, 1-7 septembre 1925 (1926-1927)
Association Karpatique. Reunion
ISBN: X780041037
Copies: 1
Association Karpatique. Reunion (Author)55(234.42)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 16. Programme & abstracts of the Symposium on the Energy Resources of the Carpatho-Balcan Region (1995)
Carpatho-Balkan Geological Association. Congress; Foscolos, A.E.; Symposium on the Energy Resources of the Carpatho-Balcan region
ISBN: X780881523
Copies: 1
Carpatho-Balkan Geological Association. Congress (Author)55(234.42)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 17. Programme & abstracts of the Symposium on the Tectonostratigraphic terranes of the Carpatho-Balcan Region : Secretary of the Symposium: Prof. F. Ebner 17-20 September, 1995, Athens, Greece (1995)
Carpatho-Balkan Geological Association. Congress; Ebner, F.; Symposium on the tectonostratigraphic terranes of the Carpatho-Balcan region
ISBN: X780881531
Copies: 1
Carpatho-Balkan Geological Association. Congress (Author)55(234.42)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 18. Report of the 10th Jubilee Congress of Carpathian-Balkan Geological Association (1973-1975)
Carpatho-Balkan Geological Association. Congress; Geologicky ustav Dionyza Stura
ISBN: X780052624
Copies: 1
Carpatho-Balkan Geological Association. Congress (Author)55(234.42)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 19. Rez?iume dokladov : Carpatho-Balkan Geological Association, VII congress, 1-16th September 1965, Sofia (1965)
Carpatho-Balkan Geological Association. Congress
ISBN: X780052829
Copies: 2
Carpatho-Balkan Geological Association. Congress (Author)55(234.42)Books/MonographsAdd To Basket
< Prev.
Jump to page: 1
Next >