Hitlist - Titles w/author : Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union)
Hitlist - Titles w/author : Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union)

There are 15 hits.

< Prev.
Jump to page: 1
Next >
Reserve a copy 1. Atlasy mezozo?iskikh ugle?i SSSR (1974)
Volkova, I.B.; Ginzburg, A.I.; Dzens-Litovaskaeiia, O.A.; Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union)
Copies: 1
Volkova, I.B. (Author)552.574(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 2. Geofizicheskie issledovaniya (Geophysical research) (1970)
Dukhovski?i, A.A.; Ilaev, M.G.; Krovidov, I.I.; Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union)
ISBN: X780873024
Copies: 1
Dukhovski?i, A.A. (Author)550.83Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 3. Geokhimicheskie issledovanieiia magmaticheskikh i osadochnykh porod (1970)
Rabinovich, A.V.; Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union)
Copies: 1
Rabinovich, A.V. (Author)550.84Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 4. Geokhronologieiia SSSR : v trekh tomakh (1973-1974)
Polevaeiia, N.I.; Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union)
Copies: 3
Polevaeiia, N.I. (Author)550.93+551.7(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
  5. Geologicheskaya karta Sibirskoi platformy i prilegayushchikh territorii, masshtaba 1:1 500 000 ob'yasnitel'nayazapiska (1974)
Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union)
Copies: 1
Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union) (Author)55(571.5)Cartographic text (CART)Add To Basket
  6. Karta magmaticheskikh formaetisi?i SSSR 1:2 500 000 Kratkaya ob'yasnitelvnaya zapiska (1971)
Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union); Kharkevich, D.S.; Moskaleva, V.N.
Copies: 2
Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union) (Author)552.3Cartographic text (CART)Add To Basket
Reserve a copy 7. Materialy Postoeiianno?i stratigrafichesko?i komissii po karbonu SSSR (1971)
Soviet Union. Postoeiiannaeiia stratigraficheskaeiia komissieiia; Nalivkin, D.V.; Kalmykova, M.A.; Pozner, V.M.; Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union)
ISBN: OC24919614
Copies: 1
Soviet Union. Postoeiiannaeiia stratigraficheskaeiia komissieiia (Author)551.735(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 8. Paleotektonicheskie karty SSSR : masshtab 1:5000000 : ob?eiiasnitel?naeiia zapiska (1977)
Spizharski?i, T.N.; Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union)
ISBN: OC05889960
Copies: 1
Spizharski?i, T.N. (Author)551.248.1(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 9. Petrograficheskie tipy ugle?i SSSR (1975)
Ginzburg, A.I.; Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union)
Copies: 1
Ginzburg, A.I. (Author)552.573/.576(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 10. Problema neftegazonosnosti Sredne?i Azii : Vypusk 2 Geologiya i neftegazonosnostb zapadnoi chasti srednei Azii (1961)
Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union)
ISBN: X780979302
Copies: 1
Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union) (Author)CYR PROBooks/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 11. Stratifietisirovannye mestorozhdenieiia medi SSSR (1973)
Bogdanov, I.V.; Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union)
ISBN: X780193961
Copies: 1
Bogdanov, I.V. (Author)553.43(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 12. Stratigraficheski?i slovar? SSSR : Karbon, perm? (1977)
Koteliar, G.V.; Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union)
ISBN: OC14085334
Copies: 1
Koteliar, G.V. (Author)551.7(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 13. Stratigraficheski?i slovar? SSSR : Kembri?i, ordovik, silur, devon (1975)
Zanina, I.E.; Likharev, B.K.; Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union)
ISBN: OC02661757
Copies: 1
Zanina, I.E. (Author)551.7(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
  14. Tektonicheskaeiia karta Russkoy platformy i sopredelvnykh regionov v masshtabe 1:1 500 000 obyiasnitelnaya zapiska (1975)
Spizharski?i, T.N.; Kirikov, V.P.; Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union)
ISBN: OC07709832
Copies: 1
Spizharski?i, T.N. (Author)551.24(470)Cartographic text (CART)Add To Basket
  15. Tektonicheskaeiia karta Sibirskoi platformy masshtaba 1:1 500 000 : ob?eiiasnitel?naeiia zapiska (1980)
Malich, N.S.; Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union)
ISBN: OC08007726
Copies: 1
Malich, N.S. (Author)551.24(571.5)Cartographic text (CART)Add To Basket
< Prev.
Jump to page: 1
Next >