Hitlist - Titles w/author : LITVINENKO
Hitlist - Titles w/author : LITVINENKO

There are 3 hits.

< Prev.
Jump to page: 1
Next >
  1. Biologiya razmnozheniya pestrogolovogo burevestnika (Puffinus leucomelas). (Biology of reproduction in Puffinus leucomelas)
LITVINENKO, N.M.
In: Zoologicheskii Zhurnal, 55, No. 8, 1206-1213
LITVINENKO, N.M. (Author)598.421.3ArticleAdd To Basket
Reserve a copy 2. Morskie ptitsy dal'nego vostoka. Sbornik nauchnykh trudov. (Seabirds of the Far East. Collection of scientific papers (1986)
LITVINENKO, N.M.
Copies: 1
LITVINENKO, N.M. (Editor)598.4Books/MonographsAdd To Basket
  3. Pestrogolovyi burevestnik. (Streaked shearwater)
LITVINENKO, N.M.
In: Priroda, No. 9, 98-100
LITVINENKO, N.M. (Author)598.421.3ArticleAdd To Basket
< Prev.
Jump to page: 1
Next >