Hitlist - : Instytut Geologiczny
Hitlist - : Instytut Geologiczny

There are 120 hits.

< Prev.
Jump to page: 1 2
  1. Arkusz A1 Kolobrzeg (1954)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011042
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  2. Arkusz A2 Slupsk (1954)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011751
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  3. Arkusz A3 Gdansk (1953)
Instytut Geologiczny
ISBN: X78101176X
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  4. Arkusz A4 Gizycko (1953)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011778
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  5. Arkusz A5 Suwalki (1953)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011786
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  6. Arkusz B1 Szczecin (1954)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011794
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  7. Arkusz B2 Bydgoszcz (1954)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011808
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  8. Arkusz B3 Torun (1953)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011816
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  9. Arkusz B4 Olsztyn (1953)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011824
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  10. Arkusz B5 Bialystok (1954)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011832
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  11. Arkusz C1 Zbaszyn (1954)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011840
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  12. Arkusz C2 Poznan (1948)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011859
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  13. Arkusz C3 Plock (1948)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011875
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  14. Arkusz C4 Warszawa (1953)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011883
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  15. Arkusz C5 Biala Podlaska (1954)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011891
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  16. Arkusz D1 Zgorzelec (1954)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011913
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  17. Arkusz D2 Wroclaw (1955)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011956
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  18. Arkusz D3 Lodz (1954)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011964
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  19. Arkusz D4 Radom (1955)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011972
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  20. Arkusz D5 Lublin (1949)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011980
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  21. Arkusz E1 Walbrzych (1954)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011999
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  22. Arkusz E2 Opole (1954)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011131
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  23. Arkusz E3 Krakow (1955)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781012006
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  24. Arkusz E4 Kielce (1953)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781012014
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  25. Arkusz E5 Zamosc (1954)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781012022
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  26. Arkusz F3 Cieszyn (1954)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781012030
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  27. Arkusz F4 Nowy Sacz (1954)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011123
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  28. Arkusz F5 Przemysl (1954)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781012049
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  29. Atlas geologiczny Polski zagadnienia stratygraficzno-facjalne, 1:3 000 000 = [Geological atlas of Poland stratigraphic and facial problems, 1:3 000 000] (1959-1965)
Instytut Geologiczny
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-ZZAGPIMapsAdd To Basket
  30. Atlas geologiczny przedgorza Karpat Polskich, 1:500 000 = Geological atlas of the Polish Carpathian Foreland, 1:500 000 (1968)
Instytut Geologiczny
Copies: 2
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-AGPKPIMapsAdd To Basket
  31. Atlas geologique de Pologne, 1:2 000 000 (1956)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781009498
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)912(438)MapsAdd To Basket
  32. Atlas hydrogeochemiczny Polski, 1:2 000 000 / Hydrogeochemical atlas of Poland, 1:2 000 000 (1977)
Instytut Geologiczny
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-ATHYPIMapsAdd To Basket
  33. Atlas litologiczno-paleogeograficzny obszarow platformowych Polski, 1:2 000 000. Czesc 1 Proterozoik i Paleozoik (1974)
Instytut Geologiczny
Copies: 2
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-ALOPPIMapsAdd To Basket
  34. Atlas litologiczno-paleogeograficzny obszarow platformowych Polski, 1:2 000 000. Czesc II Mezozoik (bez Kredy Gornej) (1975)
Instytut Geologiczny
Copies: 2
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-ALOPPIMapsAdd To Basket
  35. Atlas litologiczno-surowcowy Polski, 1:2 000 000, surowce skalne. I. Surowce okruchowe. 1 Piaski kwarcowe Przedczwartorzedowe (1973)
Instytut Geologiczny
Copies: 2
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-ALPSUIMapsAdd To Basket
  36. Atlas litologiczno-surowcowy Polski, 1:2 000 000, surowce skalne. I. Surowce okruchowe. 3 Kruszywo naturalne (1974)
Instytut Geologiczny
Copies: 2
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-ALPSUIMapsAdd To Basket
Reserve a copy 37. Budowa geologiczna Polski. Tom III, Atlas skamiena?oOsci przewodnich i charakterystycznych. Cz?eOsOc 1b: Dewon (2003)
Instytut Geologiczny
ISBN: 837372639X
Copies: 2
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)56(438)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 38. Budowa geologiczna Polski. Tom III: Atlas skamiena?oOsci przewodnich i charakterystycznych. Cz?eOsOc 2b: Mezozoik, Jura (1980)
Malinowskiej, L.; Instytut Geologiczny
ISBN: 8322000863
Copies: 2
Malinowskiej, L. (Author)56(438)Books/MonographsAdd To Basket
  39. Carte des formations quaternaires de Pologne, 1:2 000 000 (1956)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781009498
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)912(438)Analytical - cartographicAdd To Basket
  40. Carte geologique de Pologne (sans formations quaternaires et tertiaires), 1:2 000 000 (1956)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781009498
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)912(438)Analytical - cartographicAdd To Basket
  41. Carte geologique de Pologne (sans formations quaternaires), 1:2 000 000 (1956)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781009498
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)912(438)Analytical - cartographicAdd To Basket
  42. Carte geologique de Pologne, 1:2 000 000 (1956)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781009498
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)912(438)Analytical - cartographicAdd To Basket
  43. Carte gravimetrique de Pologne, 1:2 000 000 (1956)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781009498
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)912(438)Analytical - cartographicAdd To Basket
Reserve a copy 44. The Current metallogenic problems of Central Europe (Wyd. 1) (1976)
Fedak, J.; Instytut Geologiczny
Copies: 2
Fedak, J. (Jerzy) (Author)553.3/.4Books/MonographsAdd To Basket
  45. Geological atlas of Poland, 1:2 000 000 (1968)
Instytut Geologiczny
ISBN: X78100187X
Copies: 2
Instytut Geologiczny (Poland) (Corporate Author)3300-GAPOLIMapsAdd To Basket
  46. Geological map of Lower Silesia (without Quaternary deposits), 1:200 000 (1967)
Instytut Geologiczny
Copies: 3
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3310-GMAPI(11700)MapsAdd To Basket
  47. Geological map of Poland and adjoining countries, without Cenozoic formations, 1:1 000 000 : (without Quaternary in the Carpathians) (1979)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781001772
Copies: 4
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-GMPACIMapsAdd To Basket
  48. Geological map of Poland and adjoining countries, without Cenozoic, Mesozoic and Permian formations, 1:1 000 000 (1984)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781010216
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Corporate Author)3300-GMPOAIMapsAdd To Basket
  49. Geological map of Poland, 1:500 000 (1986)
Instytut Geologiczny
Copies: 5
Instytut Geologiczny (Poland) (Corporate Author)3300-GMPLDIMapsAdd To Basket
Reserve a copy 50. Geology of Poland. Vol.I: Stratigraphy. Part 1: Pre-Cambrian and Palaeozoic (1970)
Sokolowski, S.; Instytut Geologiczny
ISBN: X780101455
Copies: 2
Sokolowski, S. (Stanislaw) (Author)55(438)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 51. Geology of Poland. Vol.I: Stratigraphy. Part 2: Mesozoic (1976)
Sokolowski, S.; Instytut Geologiczny
ISBN: X780101501
Copies: 1
Sokolowski, S. (Stanislaw) (Author)55(438)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 52. Geology of Poland. Vol.II: Catalogue of fossils. Part 1: Palaeozoic (1972)
CzermiOnski, J.; Instytut Geologiczny
ISBN: X780101498
Copies: 1
CzermiOnski, J. (Author)55(438)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 53. Geology of Poland. Vol.II: Catalogue of fossils. Part 2: Mesozoic (1970)
CzermiOnski, J.; Instytut Geologiczny
ISBN: X78010148X
Copies: 2
CzermiOnski, J. (Author)55(438)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 54. Geology of Poland. Vol.II: Catalogue of fossils. Part 3a: Cainozoic, Tertiary (1977)
CzermiOnski, J.; Instytut Geologiczny
ISBN: X780101463
Copies: 1
CzermiOnski, J. (Author)55(438)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 55. Geology of Poland. Vol.II: Catalogue of fossils. Part 3b: Cainozoic, Quaternary (1977)
CzermiOnski, J.; Instytut Geologiczny
ISBN: X780101471
Copies: 2
CzermiOnski, J. (Author)55(438)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 56. Geology of Poland. Vol.IV: Tectonics (1977)
Pozaryski, W.; Instytut Geologiczny
ISBN: X780101447
Copies: 2
Pozaryski, W. (Wladyslaw) (Author)55(438)Books/MonographsAdd To Basket
  57. Gory Swietokrzyskie Mts. geologic - landscape map, 1:200 000 = Mapa geologiczna reionu swietokrzyskiego bez utworow czwartorzedowych, 1:200 000 (1961)
Instytut Geologiczny
Copies: 2
Instytut Geologiczny (Poland) (Corporate Author)3300-GMAPI(20704)MapsAdd To Basket
Reserve a copy 58. Hydrogeochemistry of mineralized waters : conference of Cieplice Spa (Poland) 1978 : proceedings (1979)
International Symposium on Hydrogeochemistry of Mineralized Waters; International Association of Hydrogeologists. Polish National Committee; Instytut Geologiczny
ISBN: 8322000316
Copies: 1
International Symposium on Hydrogeochemistry of Mineralized Waters. Cieplice Spa, (1978) (Conference)553.7Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 59. Hydrogeochemistry of mineralized waters : symposium papers [from] International symposium held at Cieplice Spa, Poland 31st May-1st June 1978 (1978)
International Symposium on Hydrogeochemistry of Mineralized Waters; International Association of Hydrogeologists. Polish National Committee; Instytut Geologiczny
ISBN: X780152025
Copies: 1
International Symposium on Hydrogeochemistry of Mineralized Waters. Cieplice Spa, (1978) (Conference)553.7Books/MonographsAdd To Basket
  60. Map of mineral deposits of Poland, 1:500 000 (1971)
Osika, R.; Instytut Geologiczny
Copies: 1
Osika, R. (Author)3300-ZMMDPIMapsAdd To Basket
  61. Map of mineral raw deposits of Poland, 1:500 000 (1984)
Osika, R.; Makowska, B.; Instytut Geologiczny
ISBN: X781010178
Copies: 1
Osika, R. (Author)3300-MMRDPIMapsAdd To Basket
  62. Mapa geologiczna Karpat Polskich, 1:200 000 (1958)
Instytut Geologiczny; Swidzinski, H.
ISBN: X781001837
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-GMAPI(10213)MapsAdd To Basket
  63. Mapa geologiczna podloza krystalicznego Platformy Wschodnioeuropejskiej w Polsce, 1:500 000 = Geological map of the crystalline basement of the East-European Platform in Poland, 1:500 000 (1971)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781002167
Copies: 2
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-GMAPI(10061)MapsAdd To Basket
  64. Mapa geologiczna Polski bez utworow czwartorzedowych i trzeciorzedowych, 1:1 000 000 ([1959?])
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011697
Copies: 2
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-AGPIGIMapsAdd To Basket
  65. Mapa geologiczna Polski bez utworow czwartorzedowych, 1:1 000 000 ([1959?])
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011670
Copies: 2
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-AGPIGIMapsAdd To Basket
  66. Mapa geologiczna Polski bez utworow czwartorzedowych, 1:500 000 = Geological map of Poland without Quaternary formations, 1:500 000 (1977)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781001764
Copies: 6
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-GMPOLIMapsAdd To Basket
  67. Mapa geologiczna Polski bez utworow czwartorzedu, trzeciorzedu i kredy, 1:1 000 000 (1961)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011700
Copies: 2
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-AGPIGIMapsAdd To Basket
  68. Mapa geologiczna Polski bez utworow czwartorzedu, trzeciorzedu, kredy i jury, 1:1 000 000 (1961)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011719
Copies: 2
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-AGPIGIMapsAdd To Basket
  69. Mapa geologiczna Polski bez utworow kenozoichznych, kredowych i jurajskich, 1:500 000 = Geological map of Poland without Cainozoic, Cretaceous and Jurassic formations, 1:500 000 (1980)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781010194
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-MGPCCIMapsAdd To Basket
  70. Mapa geologiczna Polski bez utworow kenozoiczynch, 1:500 000 = Geological map of Poland without Cainozoic formations, 1:500 000 (1972)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781010135
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-ZGMPWIMapsAdd To Basket
  71. Mapa geologiczna Polski bez utworow kenozoiku (lacznie z paleocenem dolnym, 1:1 000 000 = Geological map of Poland without the Cenozoic deposits (together with the Lower Palaeocene), 1:1 000 000 (1966)
Instytut Geologiczny; Pozaryski, W.
ISBN: X781010100
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-GMAPI(10303)MapsAdd To Basket
  72. Mapa geologiczna Polski bez utworow kenozoiku, Mezozoiku i permu, 1:1 000 000 = Geological map of Poland without the Cainozoic, Mesozoic and Permain formations, 1:1 000 000 (1972)
Instytut Geologiczny; Pozaryski, W.; Radwanski, S.
ISBN: X781010127
Copies: 2
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-GMAPI(10304)MapsAdd To Basket
  73. Mapa geologiczna Polski, 1:1 000 000 ([1959?])
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011379
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-AGPIGIMapsAdd To Basket
  74. Mapa geologiczna Tatr Polski, 1:10 000 (1958-1980)
Instytut Geologiczny
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Corporate Author)3320-MGTPWIMapsAdd To Basket
  75. Mapa kruszywa naturalnego W Polsce, 1:500 000 = [Map of natural aggregates in Poland, 1:500 000] (1971)
Instytut Geologiczny
ISBN: X78100173X
Copies: 8
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-MKNWPIMapsAdd To Basket
  76. Mapa mineralogeniczna Polski, 1:1 000 000 = Mineralogenic map of Poland, 1:1 000 000 (1969)
Instytut Geologiczny; Osika, R.
ISBN: X781010089
Copies: 2
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-GMAPI(10302)MapsAdd To Basket
  77. Mapa tektoniczna Cechsztynsko-Mezozoicznego kompleksu strukturalnego na Nizu Polskim 1:500 000 = Tectonic map of the Zechstein-Mesozoic structural complex in the Polish Lowlands, 1:500 000 (1980)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781010208
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-MTCMKIMapsAdd To Basket
  78. Mapa tektoniczna Polski, 1:1 000 000 (1958)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011727
Copies: 2
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-AGPIGIMapsAdd To Basket
  79. Mapa utworow czwartorzedowych Polski, 1:1 000 000 ([1959?])
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011522
Copies: 2
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-AGPIGIMapsAdd To Basket
  80. Mapa wod mineralnych Polski, 1:1 500 000 = Map of mineral waters of Poland, 1:1 500 000 (1974)
Instytut Geologiczny; Zaklad Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
ISBN: X781001861
Copies: 3
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-GMAPM10613)MapsAdd To Basket
  81. Mineralogenic atlas of Poland, 1:2 000 000 (1970)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781001888
Copies: 2
Instytut Geologiczny (Poland) (Corporate Author)3300-MAPOLIMapsAdd To Basket
  82. Przegladowa mapa geologiczna Polski, 1:300 000. Wydanie B: bez utworow czwartorzedowych / [General geological map of Poland, 1:300 000. Edition B: solid] (1947-1955)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011069
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  83. Przekroje geologiczne Krakow - Zakopane, 1:50 000 = Geological cross-section Crakow - Zakopane, 1:50 000 (1980)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781010283
Copies: 2
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-GMAPI(10400)MapsAdd To Basket
  84. Przekroje geologiczne przez Karpaty fliszowe, miedzy Dunajcem a Sanem 1:200 000 = Coupes geologiques par les Karpates flyscheuses, entre Le Dunajec et Le San, 1:200 000 (1958)
Instytut Geologiczny; Swidzinski, H.
ISBN: X781001845
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-GMAPI(10213/1)MapsAdd To Basket
  85. Region Gornoslaski. Utwory karbonu Gornego. Mapy miazszosci i zawartosci materialu gruboklastycznego oraz zawartosci materialu fitogenicznego, 1:300 00 = Upper Silesian region. Upper Carboniferous deposits. Maps of thickness and of the content of coarse-clastic and of phytogenic material, 1:300 000 (1964)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011387
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3310-RGUKGIMapsAdd To Basket
Reserve a copy 86. The special symposium commemorating the 50 years of the Geological Institute and the 25th anniversary of its work in service of science and national economy of the Polish People’s Republic, Warsaw, June 16-18, 1970 (Wyd. 1) (1975)
Chabelska, E.; Instytut Geologiczny
Copies: 1
Chabelska, E. (Ewa) (Editor)55(438)(063)Books/MonographsAdd To Basket
  87. Tablica I [Title and index sheet] (1947-1955)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011077
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  88. Tablica II Wstep Tablica III Tablica IV Tablica V (1947-1955)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011085
Copies: 4
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  89. Tablica VI Skorowidz map i zdjec geologicznych oraz wykorzystanych wiercen (1955)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011093
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
  90. Tablica VIII [Uslovnie oboznachenya]Tablica VII Objasnienia (1955)
Instytut Geologiczny
ISBN: X781011107
Copies: 2
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-PMGPWIMapsAdd To Basket
Reserve a copy 91. Uroczysta sesja naukowa 25 lat naukowo-technicznej wspolpracy polsko-radzieckiej w zakresie geologii = Torzhestvennaya nauchnaya sessiya 25 let polysko-sovetskogo nauchno-tekhnicheskogo sotrudnichestva v oblasti geologii (1975)
Instytut Geologiczny; Pakulska, Z.
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Corporate Author)55(063)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 92. Wenlok i Ludlow w synklinie Kieleckiej Gor Swietokryskich = Uinlokskii i Ludlovskii yarusy v Keletskoi sinklinali Syventokshiskikh Gor = Wenlock and Ludlow in the Kielce syncline of the Swiety Krzyz Mts. (1956)
Tomczyk, H.; Instytut Geologiczny
Copies: 1
Tomczyk, H. (Henryk) (Author)551.733.3(438)Books/MonographsAdd To Basket
  93. Zeszyt 1 Metodyka i materialy Fascicle 1 - Methods and materials (1965)
Instytut Geologiczny; Pajchlowa, J.
ISBN: X781011182
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-ZZAGPIMapsAdd To Basket
  94. Zeszyt 2 Prekambr, eokambr i kambr Fascicle 2 - Precambrian, Eocambarian and Cambrian (1963)
Instytut Geologiczny; Juskowiak, O; Lendzion, K.; Ryka, W; Zak, C.
ISBN: X781011190
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-ZZAGPIMapsAdd To Basket
  95. Zeszyt 3 Ordowik Fascicle 3 - Ordovician (1959)
Instytut Geologiczny; Tomczyk, H.
ISBN: X781011204
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-ZZAGPIMapsAdd To Basket
  96. Zeszyt 4 Sylur Fascicle 4 - Silurian (1960)
Instytut Geologiczny; Tomczyk, H.
ISBN: X781011212
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-ZZAGPIMapsAdd To Basket
  97. Zeszyt 5 Dewon Fascicle 5 - Devonian (1959)
Instytut Geologiczny; Pajchlowa, M.
ISBN: X781011263
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-ZZAGPIMapsAdd To Basket
  98. Zeszyt 6 Karbon Fascicle 6 - Carboniferous (1960)
Instytut Geologiczny; Bojkowski, K.
ISBN: X781011271
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-ZZAGPIMapsAdd To Basket
  99. Zeszyt 7 Perm Fascicle 7 - Permian (1961)
Instytut Geologiczny; Milewicz, J.; Pawlowska, K.
ISBN: X781011360
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-ZZAGPIMapsAdd To Basket
  100. Zeszyt 8 Trias Fascicle 8 - Triassic (1961)
Instytut Geologiczny; Senkowiczowa, H.; Szyperko-Sliwczynska, A.
ISBN: X78101128X
Copies: 1
Instytut Geologiczny (Poland) (Author)3300-ZZAGPIMapsAdd To Basket
< Prev.
Jump to page: 1 2