Hitlist - : Smyslov
Hitlist - : Smyslov

There are 7 hits.

< Prev.
Jump to page: 1
Next >
  1. Geodinamicheskaya karta territorii SSSR i nekotorykh prilegayushchikh akvatoriy masshtab 1:10 000 000 : obyiasnitelnaya zapiska (1982)
Smyslov, A.A.; Vsesoyuznyi nauchno-issledovatelskiy geologicheskiy institut
Copies: 1
Smyslov, A.A. (Author)551.2(47+57)Book (CART)Add To Basket
  2. Gidrogeokhimicheskaya karta territorii SSSR masshtab 1:10 000 000 : obyiasnitelnaya zapiska (1981)
Smyslov, A.A.; Dortman, N.B.; Sytin, U.I.; Avchinnikova, M.N.; Vsesoyuznyi nauchno-issledovatelskiy geologicheskiy institut
Copies: 1
Smyslov, A.A. (Author)550.461(47+57)Cartographic text (CART)Add To Basket
  3. Karta glubinnogo stroeni?ia zemno? kory territorii SSSR i nektorykh prilega?iushchikh akvatori? masstab 1:10 000 000 : obyiasnitelnaya zapiska (1981)
Smyslov, A.A.; Dortman, N.B.; Sytin, U.I.; Vsesoyuznyi nauchno-issledovatelskiy geologicheskiy institut
ISBN: X780095315
Copies: 1
Smyslov, A.A. (Author)551.241(47+57)Cartographic text (CART)Add To Basket
  4. Karta morfostruktur tsentralnogo tipa territorii SSSR masstab 1:10 000 000 (vtoroe izdanie) : obyiasnitelnaya zapiska (1982)
Smyslov, A.A.; Vsesoyuznyi nauchno-issledovatelskiy geologicheskiy institut
ISBN: X780095307
Copies: 1
Smyslov, A.A. (Author)551.229(47+57)Cartographic text (CART)Add To Basket
Reserve a copy 5. Skhema zon glubinnykh razlomov territorii SSSR (po geofizicheskim dannym) masshtab 1:10 000 000 : ob??iasnitel?na?ia zapiska (1979)
Smyslov, A.A.; Dortman, N.B.; Sytin, U.I.; Vsesoyuznyi nauchno-issledovatelskiy geologicheskiy institut
ISBN: X780095234
Copies: 1
Smyslov, A.A. (Author)551.243.1(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 6. Tipologicheskaya tektonicheskaya karta strukturo-formaetisionnykh ?iarusov territorii SSSR masstab 1:10 000 000 : obyiasnitelnaya zapiska (1982)
Smyslov, A.A.; Vsesoyuznyi nauchno-issledovatelskiy geologicheskiy institut
ISBN: X780095293
Copies: 1
Smyslov, A.A. (Author)551.241(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 7. Uranium and thorium in the Earth's crust (1974)
Smyslov, A.A.
ISBN: X780872052
Copies: 1
Smyslov, A.A. (Author)550.42Books/MonographsAdd To Basket
< Prev.
Jump to page: 1
Next >