Hitlist - : Ginzburg
Hitlist - : Ginzburg

There are 4 hits.

< Prev.
Jump to page: 1
Next >
Reserve a copy 1. Atlasy mezozo?iskikh ugle?i SSSR (1974)
Volkova, I.B.; Ginzburg, A.I.; Dzens-Litovaskaeiia, O.A.; Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union)
Copies: 1
Volkova, I.B. (Author)552.574(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 2. New data on rare element mineralogy (cop. 1963)
Ginzburg, A.I.
Copies: 1
Ginzburg, A.I. (Author)549Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 3. Petrograficheskie tipy ugle?i SSSR (1975)
Ginzburg, A.I.; Vsesoeiiuzny?i nauchno-issledovatel?ski?i geologicheski?i institut (Soviet Union)
Copies: 1
Ginzburg, A.I. (Author)552.573/.576(47+57)Books/MonographsAdd To Basket
Reserve a copy 4. Studies of mineral deposits (1983)
Smirnov, V.I.; Ginzburg, A.I.; Grigoriev, V.M.; Yakovlev, G.F.
ISBN: X780130684
Copies: 1
Smirnov, V.I. (Vladimir Ivanovich), 1910- (Author)553Books/MonographsAdd To Basket
< Prev.
Jump to page: 1
Next >